Форуми  

Върни се назад   Форуми "Традиция" - В служба на колекционера и реконструктора от 2005 година! > История > Обща История

Обща История От неолита до сега

Отговор
 
Инструменти за темата Режими на показване
Стар 11-07-12, 03:25 PM   #21
Borko
Майор
 
Borko's Avatar
 
Регистриран: Apr 2008
Местоположение: Гр. Добрич
Възраст: 49
Мнения: 543
Стандартно

БОИЛ-КОЛОБЪР-Титла на военен в българската войска,поставен между следващите по значение след кана,кавкана и ичиргу-боила.Той е един от групата от велики боили в бълг. държава.Групата от велики боили в тесен кръг е от шестима членове, а разширената група от дванадесет,следователно БОИЛА-КОЛОБЪР спада към разширената група Велики боили.
Borko is offline   Отговори с цитат
Стар 11-07-12, 03:32 PM   #22
Borko
Майор
 
Borko's Avatar
 
Регистриран: Apr 2008
Местоположение: Гр. Добрич
Възраст: 49
Мнения: 543
Стандартно

Цитат:
Lord Ruthven написа Виж мнение
Борко, прощавай, ама какви са източниците за тези интересни съждения, заявени с такава сигурност ?
Лорде,в пост №6 бях упоменал источника,но сега ще го повторя....Книгата е "ВОЙНИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ВОЙСКА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ"....автор Георги Казанджиев.....
Borko is offline   Отговори с цитат
Стар 11-07-12, 03:40 PM   #23
Borko
Майор
 
Borko's Avatar
 
Регистриран: Apr 2008
Местоположение: Гр. Добрич
Възраст: 49
Мнения: 543
Стандартно

БАГАТУР-БОИЛА-Висша благородническа титла-конник.Той е от висшата аристокрация на военната олигархия.Макар че все още не е известна неговата специфика на ангажименти в бълг. военна администрация, тази длъжност се радва на особенно висока почит от войската.
Borko is offline   Отговори с цитат
Стар 11-07-12, 03:52 PM   #24
Lord Ruthven
ипикеръни ц҃рвь
 
Lord Ruthven's Avatar
 
Регистриран: Jul 2006
Местоположение: Срѣдець
Възраст: 36
Мнения: 1,953
Стандартно

Цитат:
Borko написа Виж мнение
Лорде,в пост №6 бях упоменал источника,но сега ще го повторя....Книгата е "ВОЙНИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ВОЙСКА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ"....автор Георги Казанджиев.....
Чудесно, но той откъде ги взима? Опасявам се, че както всеки краевед, той хвърля доста гръмки, но съвсем недоказани твърдения. За повечето от тези титли не се знае нищо, освен названието им.
__________________


Повечето патриоти в петък вечер страдат за България, а в събота сутрин страдат за вода
Lord Ruthven is offline   Отговори с цитат
Стар 11-07-12, 03:57 PM   #25
Borko
Майор
 
Borko's Avatar
 
Регистриран: Apr 2008
Местоположение: Гр. Добрич
Възраст: 49
Мнения: 543
Стандартно

БАГАТУР-БАГАИН-Командир на тежко въоръжена конница.Според един надпис от Шабла,намерен около днешната гланица с Румъния,БАГАТУР-БАГАИНА има53 ризници и 45 шлема.Това е отличил се в боя ветеран. Неговата титла е лична и не се наследява.БАГАТУР-БАГАИНА е самостоятелна титла в йерархията на бълг. войска,тя е по-ниска от боилите и багаините и много по-висока от обикновените войници.Според надпис, оставен ни от кан ОМУРТАГ, багатур -багаините са били хранени хора на бълг. владетел и са се ползвали с неговото доверие.
Borko is offline   Отговори с цитат
Стар 11-07-12, 04:03 PM   #26
Borko
Майор
 
Borko's Avatar
 
Регистриран: Apr 2008
Местоположение: Гр. Добрич
Възраст: 49
Мнения: 543
Стандартно

Цитат:
Lord Ruthven написа Виж мнение
Чудесно, но той откъде ги взима? Опасявам се, че както всеки краевед, той хвърля доста гръмки, но съвсем недоказани твърдения. За повечето от тези титли не се знае нищо, освен названието им.
Към тази глава има богата библиографска справка.....ако искаш можеш да вникнеш в дълбочина...аз просто откликвам на призива на един колега да се спомене по нещо за тези военни титли използвани по времето на кановете.....
Borko is offline   Отговори с цитат
Стар 11-07-12, 04:09 PM   #27
thorn
Майор
 
thorn's Avatar
 
Регистриран: Mar 2006
Местоположение: София
Възраст: 43
Мнения: 567
Стандартно

риложение V
ПРАБЪЛГАРСКИТЕ ТИТЛИ

Известна светлина върху административното устройство на ранната българска държава хвърлят достигналите до нас наименования на някои прабългарски титли — въпреки че от тях не е възможно да се направят много заключения, тъй като е трудно да се каже кои титли представляват длъжности и кои — просто почтени звания.
Във всички надписи владетелят е назован ханът или Великият хан, κάνας или κάννας, с епитета ύβιγή или ύβηγη — дума, която явно отговаря на куманската öweghü, издигнат, прославен[1]. Надписите добавят титлата „ό άρχ Θεοΰ άρχων“, вероятно въведена от гръцките писари, които я смятали за задължително звание на всеки владетел. Титлата хан изчезва с приемането на християнството и въвеждането на славянската писменост и се заменя с княз, а по-късно — с цар.
Основният дял на аристокрацията били болярите — βαιλάδες или βοηλάδες — титла, която станала обща за източните славяни. В IX в. е имало три категории боляри: шестимата велики боляри, външните боляри и вътрешните боляри.[2] В средата на IX в. имало 12 велики боляри[3]. Великите боляри вероятно са представлявали доверения съвет на хана; вътрешните боляри навярно са били придворните служители, а външните боляри — длъжностните лица в провинциите.[4] Много от лицата, споменати в надписите от IX в. са боляри. Кавханът Исбул и багатурът Цепа също са наречени боляри, но аз съм склонен да смятам, че болярите са били служители с граждански функции. Втората част от аристокрацията, вероятно по-низшата, били багаините. Предполагам, че това е била кастата на военните, но тази титла се появява само в надписите — събирателно (при един случай Омуртаг дал дарове на своите боляри и багаини) или поединично, обикновено в съчетание с титлата багатур.[5] Освен с тези звания, почти всеки български поданик, чието име е увековечено в надпис, е наречен „θρεπτός άνθρωπος“ на хана. Тези „Θρεπτοι άνθρωποι“ били безсъмнение невисок болярски ранг, обикновена охрана на хана.[6]
Титлата багатур — βαγατουρ или βογοτορ — се среща на няколко места в надписите, а българския военачалник, който претърпял поражение в Хърватско през 927 г., Константин нарича άλογοβοτουρ, явно вместо άλο-βογοτουρ.[7] Тази дума е тюркската bagadur, която в руски откриваме като „богатыр“ — юнак. Тя вероятно представлява военен чин. Представката „ало“ може би означава „главен“ или „водач“ (Банг я отъждествява с тюркското alp, alyp8) или пък просто е собствено име. Титлата вагантур, открита в списъка на българските пратеници в Константинопол през 869—870 г. (виж по-долу), явно е същата, като багатур.
Коловър — καλοβρός или κουλού βρός — се среща само в надписите и вероятно е титла или чин, произлязла от тюркската дума golaghuz, водач.[9] Боляринът Цепа освен багатур бил и коловър.
Титлата жупан се среща в надписите, веднъж като ζουπάν и веднъж като κόπανος. И в двата случая се споменава името на носителя й. Сред южните славяни жупан означава племенен вожд, така че Успенски и Бъри основателно приемат, че тук титлата значи глава на някои от прабългарските родове[10].
Титлата сампсис не се среща в надписите, но в Плиска св. Климент бил подслонен от Есхач, σαμψής το αξίωμα, двама от пратениците през 869—870 г. носели тази титла, а Симеон, зет на цар Симеон и пратеник през 927 г., бил οοσάμψος или ούσάμψις, което явно е вариант на думата.[11] Вероятно сампсисът е заемал придворна служба.
Титлата таркан по всяка вероятност е означавала висок военен чин. Тя е от тюркски произход: един тюркски пратеник в двора на император Юстиниан II (ок. 570 г.) е наречен tagma, „αξίωμα δε αυτφ ταρχάν“.[12] Онегавон, който се удавил в р. Тиса, бил таркан, както и жупан Оксун.[13] Когато св. Климент дошъл в Белград, той бил посрещнат от Боритаркан, „τω τότε φυλάσσον-τι“, „υποστράτηγος“ на хан Борис.[14] Боритаркан, вероятно означава таркан Борис; по ранг той явно се е равнявал на стратег в Империята, т.е. той е бил военен управител на облает. Затова си позволявам да предположа, че титлата таркан е била равна на стратег в имперската йерархия. Българските областни управители — те били десет по времето на Борис — били наричани от гръцките и латински автори комити[15]. Не можем да кажем дали това е превод на някоя прабългарска титла или пък прабългарите са възприели думата κόμης. През 927 г. пратеникът сампсис Симеон, зет на покойния цар, бил наречен още καλουτερχάνος, а в X в. било прието на българските пратеници да бъдат задавени учтиви въпроси за здравето на „синовете“ на техните владетели, „ο κανάρ™ κείνος και ό βουλίας ταρκάνος.“[16] Мисля, че явно трябва да приравним καλουτερκανος с καναρτικεινος; калутар-канът и булиастарканът стоели начело на тарканите и постовете им вероятно са се заемали само от членове на ханското семейство. Булиас може би е свързано с думата болярин, но само по себе си това не е от голямо значение.
Най-важният военен сановник в страната бил кавханът. По времето на Маламир кавхан Исбул, παλαιός βοϊλάς (главен болярин) на хана, явно бил най-важният човек в България след хана. Той построил за хана водопровод на свои разноски и го придружавал във време на война, очевидно в ролята на главнокомандуващ.[17] Разбираме, че през 922 г. Симеон е бил придружен от своя кавхан.[18] Един век по-късно имало двама кавхани, Дометиан и неговият брат, но може би те не са заемали поста едновременно. Дометиан бил пленен от Василий II, а скоро след това брат му изменил на българската кауза. Дометиан бил συμπαρεδρος на цар Гаврил Радомир.[19]
Титлата табере, или може би илтабаре (ст. тюрк. ältäbär) , се среща само при пратениците от 869—870 г. Званието Μηνικος се появява неколкократно. През 922 г. Симеон е бил придружаван от „αμα κακάνω και μηνικψ“. През 926 г. българските военачалници Книн, Имник и Ицвоклия нахлули в Сърбия. През 927 г. сред българските пратеници, освен Георги Сурсувул и калутаркан Симеон, били и един родственик на царя, Стефан, а също и Маготин, Крон и Миник. Според Златарски Имник е собствено име, а Миник — титла.[22] Аз лично смятам, че първият пасаж трябва да се чете „αμα καυκάνω Μηνικφ“, като Миник, погрешно наречен от Константин Имник, е бил тогавашният кавхан. Останалите имена, които се появяват в историята на Първата българска държава, поради липса на доказателства за обратното, трябва да приемем за собствени имена, а не за титли.
Във връзка с тези титли трябва да кажем няколко думи за списъка на българските пратеници на константинополския събор от 869—870 г., даден у Анастасий Библиотекар. Според него те са били „stasiszerco borlas nesundicus vagantur il vestrannatabare praesti zisunas campsis et Alexius sampsi Hunno“[23]; „… zerco borlas“ и „nesundicus“ явно са Цервула и Сундика, българските сановници, на които папа Йоан VIII изпратил писмо и които ce споменават в Чивидалското евангелие като Зергобул и Сондоке — „borlas“ не е правописна грешка на „boëlas“[24]; „vagantur“ e багатур, титлата на Сундика. „Il vestrannatabare“ вероятно е „Vestranna iltabare“, т.е. илтабаре Вестрана. Както campsis, така и sampsi явно означават сампсис. Следователно списъкът би трябвало да се чете: „Стазис, Цервула, багатур Сундика, илтабаре Вестрана, сампсис Престизисунас и сампсис Алексий Хуно.“ Вероятно Хуно е призиме. Златарски отъждествява Стазис с Петър, а Престизисунас с българското име Пресиам или Пресиян. Второто предположение звучи правдоподобно. Но фактът, че Петър често се появява като главен пратеник на Борис по църковните въпроси, не означава, че той трябва да е едно и също лице със Стазис.

[#8 Marquart. Op. cit.. p. 40 n.]
[#20 Вж. Marquart. Op. cit., p. 41.]
[#21 Theophanes Continuatus, loc. cit., p. 413; Constantine Porphyrogennetus. De Administrando Imperio, p. 158.]
Бележки
[1] Marquart. Die Chronologie, p. 40. ↑
[2] Constantine Porphyrogennetus. De Ceremoniis, I, p. 681. При посрещането на български пратеници било прието да се осведомяват за здравето им. ↑
[3] Idem, De Administrando Imperio, p. 154. Te били пленени заедно с престолонаследника Владимир от сърбите. ↑
[4] Присъединявам се към становището на Златарски. Кои са били вътрешните и външните боляри. ↑
[5] Например в случаите, цитирани в Абоба — Плиска, с. 201—2; 190—2. ↑
[6] Вж. Абоба — Плиска, с. 204 сл. Успенски стига до това заключение. ↑
[7] Абоба — Плиска, с. 190—2; Const. Porphyrogennetus. Op. cit., p. 158. ↑
[9] Ibid., p. 41. ↑
[10] Aboba — Pliska, s. 199; Bury, Eastern Roman Empire, p. 334. ↑
[11] Vita S. démentis, p. 1224; Anastasius Bibliothecarius (вж. по-долу); Theophanes Continuants, p. 413. ↑
[12] Menander. Fragmenta, p. 53. ↑
[13] Aboba — Pliska, s. 190, 191. ↑
[14] Vita S. démentis, p. 1221. ↑
[15] „Ταριδήνα κόμητα“, Theophylactus. Op. cit., p. 201. Българинът, който ce противопоставил на завръщането на адрианопоските пленници, бил κόμης на областта (Georgias Monachus Continuants, p. 818), бащата на Самуил бил „комес“ (Cedrenus, II, p. 434), ενός τών παρά Βουλγάροις μέγα δυνηθεντων κομητος; България била разделена „intra decem comitatus“ (Annales Bertiniani, p. 85, ad ann. 866). ↑
[16] Theophanes Continuants, p. 413; Constantine Porphyrogennetus. De Ceremoniis, p. 681. ↑
[17] Абоба — Плиска, с. 230–1, 233. ↑
[18] Theophanes Continuatus, p. 401. ↑
[19] Cedrenus, II, p. 462. ↑
[22] Златарски. История, I, 2, c. 421–2, 475–6, 523–4. ↑
[23] Anastasius Bibliothecarius. Praefatio in Synodum VIII, p. 148. ↑
[24] Вж. Златарски. Цит. съч., с. 794—800 — приложение, посветено на този въпрос. ↑
thorn is offline   Отговори с цитат
Стар 11-07-12, 04:15 PM   #28
Lord Ruthven
ипикеръни ц҃рвь
 
Lord Ruthven's Avatar
 
Регистриран: Jul 2006
Местоположение: Срѣдець
Възраст: 36
Мнения: 1,953
Стандартно

А, ето за това си говорим. Благодаря Торн!
__________________


Повечето патриоти в петък вечер страдат за България, а в събота сутрин страдат за вода
Lord Ruthven is offline   Отговори с цитат
Стар 12-07-12, 08:46 AM   #29
ЩИТ
Генерал-майор
 
ЩИТ's Avatar
 
Регистриран: Jan 2012
Местоположение: гр. Велики Преслав
Възраст: 46
Мнения: 1,736
Стандартно

Благодаря на всички. Но темата не е затворена. Сигурно има още.
__________________
Цитати:
"България има насъщна нужда от сърцати юнаци и честолюбиви войници, които не от смърт, а от позор се боят."
Полковник Борис Драганов

"Тези, които изковаха от мечовете си рала, сега орат за тези, които си запазиха мечовете."
ЩИТ is offline   Отговори с цитат
Стар 12-07-12, 08:51 AM   #30
Gil-Galadh
Генерал-майор
 
Gil-Galadh's Avatar
 
Регистриран: Jun 2006
Възраст: 31
Мнения: 1,176
Стандартно

Уви, така като гледам, тая последната статия изчерпва всичко, което знаем по въпроса.
Борко, нещата, които си пуснал малко се отпускат във спекулации, за каквито нямаме данни.
__________________
Терапията е скъпа. Да пукаш опаковъчно фолио е евтино. Сам си избери!
Gil-Galadh is offline   Отговори с цитат
Стар 12-07-12, 09:16 AM   #31
Borko
Майор
 
Borko's Avatar
 
Регистриран: Apr 2008
Местоположение: Гр. Добрич
Възраст: 49
Мнения: 543
Стандартно

Цитат:
Gil-Galadh написа Виж мнение
Уви, така като гледам, тая последната статия изчерпва всичко, което знаем по въпроса.
Борко, нещата, които си пуснал малко се отпускат във спекулации, за каквито нямаме данни.
Може и така да е,но това е гледната точка на автора и аз я споделих тук с вас.....между другото има още доста неща и ако има интерес мога да споделя и тях......
Borko is offline   Отговори с цитат
Стар 12-07-12, 09:20 AM   #32
Gil-Galadh
Генерал-майор
 
Gil-Galadh's Avatar
 
Регистриран: Jun 2006
Възраст: 31
Мнения: 1,176
Стандартно

По принцип да, ако не за друго, поне да видим какво пише.
Но ако е възможно пускай ги по-компактно - с повече информация на пост, че иначе е малко неудобно за четене. Мерси
__________________
Терапията е скъпа. Да пукаш опаковъчно фолио е евтино. Сам си избери!
Gil-Galadh is offline   Отговори с цитат
Стар 12-07-12, 09:24 AM   #33
thorn
Майор
 
thorn's Avatar
 
Регистриран: Mar 2006
Местоположение: София
Възраст: 43
Мнения: 567
Стандартно

Не надценявайте статията. Рънсиман за съжаление е малко остарял, но става за основа.
thorn is offline   Отговори с цитат
Стар 12-07-12, 12:21 PM   #34
Borko
Майор
 
Borko's Avatar
 
Регистриран: Apr 2008
Местоположение: Гр. Добрич
Възраст: 49
Мнения: 543
Стандартно

И така.....
БАГАТУР-Всички сведения от бълг. история за тях, достигнали до нас, ни карат да ги смятаме или да ги определим за група богати хора.Те сами си доставят, снабдяват ездитни коне,шлемове ,ризници ,мечове,лъкове и др. оръжия.Българският кан е притежавал няколко отряда тежко въоръжени багатури,снабдени с първокласни за времето си оръжия.При нужда те се явяват под своите знамена за определено време.Началник на такава единица багатури е бил БОИЛ-КОЛОБЪР илиБОИЛ-БАГАИН.Както званието така и богатството им, е давано лично от кана,в зависимост от тяхната предприемчивост и лична смелост,проявена по време на бой.Багатурите са елитна войска произхождаща от знатни и уважавани семейства.Те представляват личната гвардия на кана по време на война.Такива известни нам багатури са:Йоан, който имал личен печат,Сондоке,Тагчи и др.. Личните печати са им дарени от кана.Можем да обобщим....БАГАТУР-тежко въоръжен конник, изпълняващ специални военни задачи.Придружава владетеля или негови представители в извъндържавни мисии.Облечен е изцяло в броня.Неговата храброст много често е решаваща за изхода на дадено сражение. По своята военна подготовка един багатур се равнява на цяла войскова единица.Багатурите представляват главната ударна сила на бълг. кан.По време на бой те са следвани от своя оръжиеносец.Багатурите са едни от най-богатите бълг. войни.Тяхното богатство се унаследява.Те се равняват по войнско звание на византийските СПАТАРИИ.

БАГАИН-Знатна титла или класово обозначение на определена група от бълг. аристокрация.Познати са : багатур-багаини, бири-багаин и др. В тези съчетания титлата багаин стои винаги последна.Първата част представлява ранга или вида на самия багаин.Багаините заемат по-ниско място в служебната йерархия на бълг. канство.Следователно те стоят в подчинено състояние пред боилите.Предполага се, че багаините са командвали група от 20-30 тежко въоръжени войници,който при нужда могат да се предават или изпращат в помощ на различни отряди или допълващи войски,било на ичиргу-боила,кавкана на колобрите или миника или друга по -голяма военна единица, командвана от по-голям военачалник.Понякога тези отряди са оставяни в областта, ако обстановката го изисква,или една част остава за охрана ,а другата изпраща там, където има нужда от тях.Вероятно към всяка една по-голяма военна единица е прикачена такава тежко въоръжена група,която се ползва в краен случай.
Borko is offline   Отговори с цитат
Стар 12-07-12, 12:22 PM   #35
ЩИТ
Генерал-майор
 
ЩИТ's Avatar
 
Регистриран: Jan 2012
Местоположение: гр. Велики Преслав
Възраст: 46
Мнения: 1,736
Стандартно

Цитат:
Borko написа Виж мнение
Може и така да е,но това е гледната точка на автора и аз я споделих тук с вас.....между другото има още доста неща и ако има интерес мога да споделя и тях......
Пускай Боре. Чакам.
__________________
Цитати:
"България има насъщна нужда от сърцати юнаци и честолюбиви войници, които не от смърт, а от позор се боят."
Полковник Борис Драганов

"Тези, които изковаха от мечовете си рала, сега орат за тези, които си запазиха мечовете."
ЩИТ is offline   Отговори с цитат
Стар 12-07-12, 01:19 PM   #36
Borko
Майор
 
Borko's Avatar
 
Регистриран: Apr 2008
Местоположение: Гр. Добрич
Възраст: 49
Мнения: 543
Стандартно

ЖУПАН-Жупата е по-малка административна единица в бълг. държава,отколкото комитата.Начело на жупата стоял-ЖУПАН,който се е почитал и като вожд на племето.За да въоръжи годните за воюване по време на война,той получавал оръжие от държавните оръжейни складове.Жупанът е бил същевременно и държавен функционер,на когото е поверявана точно определена административна отговорност.Пряко е отговарял за оръжието,което получавал от складовете на кана.Тъй като славянските първенци имали подчинено положение пред българите, на тях не се поверявало тежко бойно въоръжение.Имало е изключения, но те са били редки.
За славяните жупаните са това ,което са боилите за българите.Носещият титлата ВЕЛИК ЖУПАН попадал автоматично в състава на великите боили.По всяка вероятност е един от шестте велики боили.Като такъв му е поверяван пост в централното българско правителство.Според един надпис от ПРЕСЛАВ редовият жупан пази 21 ризници и 41 шлема.Това подсказва,че той е бил командир на малък военен отряд от леко въоръжени войници.Титлата жупан се среща в области населени със славянско население.

ЖУПАН-ТАРКАН-Тук титлата таркан е в комбинация със славянската титла жупан.Според един надпис на Омуртаг: Жупан-тарканът Охсун беше мой хранен човек и умря във войската.Негоният род беше Кюретир.........Каква командирска функция може да е изпълнявал тоя ЖУПАН-ТАРКАН ? Вероятно тази на жупана и таркана в славянската и българската войска.
Жупан-старши на отряд,старши на група
Таркан-началник,буквално областен управител, название за областен административен и военен владетел.
Тези разсъждения ни подсказват, че тази титла се е давала на управител на област със смесено население от славяни и българи.
Borko is offline   Отговори с цитат
Стар 12-07-12, 02:43 PM   #37
razkazwacha
Боцман
 
razkazwacha's Avatar
 
Регистриран: Mar 2006
Местоположение: Под знамената
Възраст: 42
Мнения: 1,421
Стандартно

Хубава тема. Вярно, че Рънсиман е поостарял, но пък е кратък и съвсем точен, докато определенията на Казанджиев (за съжаление тоя автор не ми е познат) са обстоятелствени, но обобщенията му леко излизат от сферрата на сигурните сведения. Може би темата ще даде повече яснота по въпроса след време, стига да не се изпадне в петърдобревщини и божидардимитровщини
__________________
Българския Коледен дух е духът на заклано прасе...
Горд в самотата - сам в гордостта
...Имаш ли нож- ползваш го. Дойде ли време да мреш- мреш! Това е.
http://www.yorgov.com/index.htm
razkazwacha is offline   Отговори с цитат
Стар 12-07-12, 03:12 PM   #38
Borko
Майор
 
Borko's Avatar
 
Регистриран: Apr 2008
Местоположение: Гр. Добрич
Възраст: 49
Мнения: 543
Стандартно

Цитат:
razkazwacha написа Виж мнение
Хубава тема. Вярно, че Рънсиман е поостарял, но пък е кратък и съвсем точен, докато определенията на Казанджиев (за съжаление тоя автор не ми е познат) са обстоятелствени, но обобщенията му леко излизат от сферрата на сигурните сведения. Може би темата ще даде повече яснота по въпроса след време, стига да не се изпадне в петърдобревщини и божидардимитровщини
Юри,като усетиш ,че прекрачваме границата ....свиркай....
Borko is offline   Отговори с цитат
Стар 12-07-12, 03:28 PM   #39
razkazwacha
Боцман
 
razkazwacha's Avatar
 
Регистриран: Mar 2006
Местоположение: Под знамената
Възраст: 42
Мнения: 1,421
Стандартно

Цитат:
Borko написа Виж мнение
Юри,като усетиш ,че прекрачваме границата ....свиркай....
Малко вероятно да се прекрачи границата По- скоро тенденциите тук са да се отрича всичко, което не е написано или нарисувано в епохата - в което няма лошо де
__________________
Българския Коледен дух е духът на заклано прасе...
Горд в самотата - сам в гордостта
...Имаш ли нож- ползваш го. Дойде ли време да мреш- мреш! Това е.
http://www.yorgov.com/index.htm
razkazwacha is offline   Отговори с цитат
Стар 12-07-12, 03:39 PM   #40
Gil-Galadh
Генерал-майор
 
Gil-Galadh's Avatar
 
Регистриран: Jun 2006
Възраст: 31
Мнения: 1,176
Стандартно

Цитат:
razkazwacha написа Виж мнение
По- скоро тенденциите тук са да се отрича всичко, което не е написано или нарисувано в епохата - в което няма лошо де
Или намерено...но ми се струва,че именно това е правилният подход към възстановките
__________________
Терапията е скъпа. Да пукаш опаковъчно фолио е евтино. Сам си избери!
Gil-Galadh is offline   Отговори с цитат
Отговор


Активни потребители, разглеждащи тази тема в момента: 1 (0 регистрирани и 1 гости)
 
Инструменти за темата
Режими на показване

Правила за писане
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Включен
Емотикони са Включен
[IMG] код е Включен
HTML код е Изключен
Препрати във форум


Всички времена са GMT +2. Часът в момента е 08:11 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.