Форуми  

Върни се назад   Форуми "Традиция" - В служба на колекционера и реконструктора от 2005 година! > Форумен Правилник и Ръководство

BB Code
BB code is a set of tags based on the HTML language that you may already be familiar with. They allow you to add formatting to your messages in the same way as HTML does, but have a simpler syntax and will never break the layout of the pages you are viewing. The ability to use BB code is set on a forum-by-forum basis by the administrator, so you should check the forum rules when you post a new message.

Below is a list of the BB code tags you can use to format your messages.
Списък с vB кодове
[b], [i], [u] Удебелен / Курсив / Подчертан
[color] Цвят
[size] Размер
[font] Шрифт
[highlight] Маркиран
[left], [right], [center] Ляво / Дясно / Центрирано
[indent] Отстъп
[email] Връзка към ел.поща
[url] Връзка към URL адрес
[thread] Връзка към тема
[post] Връзка към мнение
[list] Точков списък / Подреден списък
[img] Изображения
[code] Код
[php] PHP код
[html] HTML код
[quote] Цитат
[noparse] Stop BB Code Parsing
[attach] Прикачен файл
Incorrect BB Code Usage:
  • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
  • [email]myname@domain.com[email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

Удебелен / Курсив / Подчертан
Кодовете [b], [i] и [u] позволяват да се маркира текст като удебелен, курсивен и подчертан.
Употреба [b]стойност[/b]
[i]стойност[/i]
[u]стойност[/u]
Примерна употреба [b]този текст е удебелен[/b]
[i]този текст е курсив[/i]
[u]този текст е подчертан[/u]
Примерен резултат този текст е удебелен
този текст е курсив
този текст е подчертан

Цвят
Кодът [color] позволява да се променя цвета на текста.
Употреба [color=Опция]стойност[/color]
Примерна употреба [color=blue]този текст е син[/color]
Примерен резултат този текст е син

Размер
Кодът [size] позволява промяна на размера на текста.
Употреба [size=Опция]стойност[/size]
Примерна употреба [size=+2]този текст е два размера над обикновеното[/size]
Примерен резултат този текст е два размера над обикновеното

Шрифт
Кодът [font] позволява да се променя шрифта на текста.
Употреба [font=Опция]стойност[/font]
Примерна употреба [font=courier]този текст е в шрифт Куриер[/font]
Примерен резултат този текст е в шрифт Куриер

Маркиран
Кодът [highlight] позволява да се маркира даден текст като важен.
Употреба [highlight]стойност[/highlight]
Примерна употреба [highlight]този текст е маркиран[/highlight]
Примерен резултат този текст е маркиран

Ляво / Дясно / Центрирано
Кодовете [left], [right] и [center] позволяват да се променя подравняването на текста.
Употреба [left]стойност[/left]
[center]стойност[/center]
[right]стойност[/right]
Примерна употреба [left]този текст е подравнен вляво[/left]
[center]този текст е центриран[/center]
[right]този текст е подравнен вдясно[/right]
Примерен резултат
този текст е подравнен вляво
този текст е центриран
този текст е подравнен вдясно

Отстъп
Кодът [indent] позволява да се променя отстъпа на текста.
Употреба [indent]стойност[/indent]
Примерна употреба [indent]този текст е с отстъп[/indent]
Примерен резултат
този текст е с отстъп

Връзка към ел.поща
Кодът [email] позволява поставяне на връзки към ел.поща. По желание може да се добави параметър за "име" към връзката.
Употреба [email]стойност[/email]
[email=Опция]стойност[/email]
Примерна употреба [email]j.doe@example.com[/email]
[email=j.doe@example.com]Щракнете тук за да ми пратите ел.поща[/email]
Примерен резултат j.doe@example.com
Щракнете тук за да ми пратите ел.поща

Връзка към URL адрес
Кодът [url] позволява да се слагат връзки към онлайн сайтове или файлове. По желание може да се добави параметър за име на връзката.
Употреба [url]стойност[/url]
[url=Опция]стойност[/url]
Примерна употреба [url]http://traditsia.com/forum[/url]
[url=http://traditsia.com/forum]Форуми "Традиция" - В служба на колекционера и реконструктора от 2005 година![/url]
Примерен резултат http://traditsia.com/forum
Форуми "Традиция" - В служба на колекционера и реконструктора от 2005 година!

Връзка към тема
Кодът [thread] позволява да се правят връзки към форумни теми като се зададе ID кодът на темата. По желание може да се добави име на връзката.
Употреба [thread]threadid[/thread]
[thread=threadid]стойност[/thread]
Примерна употреба [thread]42918[/thread]
[thread=42918]Щракни тук![/thread]
(Note: The threadid/postid is just an example and may not link to a valid thread/post.)
Примерен резултат http://traditsia.com/forum/showthread.php?t=42918
Щракни тук!

Връзка към мнение
Кодът [post] позволява да се правят връзки към форумни мнения като се зададе ID кодът на мнението. По желание може да се зададе име на връзката.
Употреба [post]postid[/post]
[post=postid]стойност[/post]
Примерна употреба [post]269302[/post]
[post=269302]Щракни тук![/post]
(Note: The threadid/postid is just an example and may not link to a valid thread/post.)
Примерен резултат http://traditsia.com/forum/showthread.php?p=269302#post269302
Щракни тук!

Точков списък
Кодът [list] позволява да се правят прости точкови списъци. Между рамките на кода, всяка точка се задава с кода [*].
Употреба [list]стойност[/list]
Примерна употреба [list]
[*]елемент 1
[*]елемент 2
[/list]
Примерен резултат
  • елемент 1
  • елемент 2

Подреден списък
Кодът [list] позволява създаването на разширени списъци чрез задаването на опция. Опцията може да има следните стойности:
1 (за номериран списък)
A (за азбучен списък с главни букви)
a (за азбучен списък с малки букви)
I (за номериран списък с римски цифри с главни букви)
i (за номериран списък с римски цифри с малки букви).
Употреба [list=Опция]стойност[/list]
Примерна употреба [list=1]
[*]елемент 1
[*]елемент 2
[/list]

[list=a]
[*]елемент 1
[*]елемент 2
[/list]
Примерен резултат
  1. елемент 1
  2. елемент 2
  1. елемент 1
  2. елемент 2

Изображения
Кодът [img] позволява да се вмъкват изображения в мненията. Кодът може да се комбинира с кода [url] за да се добавят връзки към изображенията.
Употреба [img]стойност[/img]
Примерна употреба [img]http://traditsia.com/forum/images/trnewstyle/statusicon/forum_new.gif[/img] (без връзка)

[url=http://www.example.com] [img]http://traditsia.com/forum/images/trnewstyle/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (с връзка)
Примерен резултат (без връзка)

(с връзка)

Код
Кодът [code] превключва на шрифт с фиксирана ширина (monospace) и запазва всички интервали.
Употреба [code]стойност[/code]
Примерна употреба [code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
Примерен резултат
Код:
<script type="text/javascript">
<!--
	alert("Hello world!");
//-->
</script>

PHP код
Кодът [php] същата функция като кода [code], но също така добавя синтактично оцветяване за PHP код. Макар, че е предназначен за PHP е възможно да работи правилно и с други езици, подобни на C.
Употреба [php]стойност[/php]
Примерна употреба [php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
Примерен резултат
PHP код:
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";


HTML код
Кодът [html] позволява синтактично оцветяване на HTML код.
Употреба [html]стойност[/html]
Примерна употреба [html]
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
[/html]
Примерен резултат
HTML код:
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>

Цитат
Кодът [quote] позволява да се цитират други хора.
Употреба [quote]Цитат[/quote]
[quote=Потребителско име]стойност[/quote]
Примерна употреба [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe;199837]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
Примерен резултат
Цитат:
Lorem ipsum dolor sit amet
Цитат:
John Doe написа
Lorem ipsum dolor sit amet
Цитат:
John Doe написа Виж мнение
Lorem ipsum dolor sit amet

Stop BB Code Parsing
The [noparse] tag allows you to stop the parsing of BB code.
Употреба [noparse][b]стойност[/b][/noparse]
Примерна употреба [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
Примерен резултат [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]

Прикачен файл
The [attach] tag allows you to display an attachment in your post rather than at the bottom. It will only display attachments that belong to the post in which it is utilized.
Употреба [attach]attachmentid[/attach]
Примерна употреба [attach]12345[/attach]
Примерен резултат


Всички времена са GMT +2. Часът в момента е 07:37 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.